Balans is een wankel evenwicht

Altijd in balans zijn bestaat niet. Balans is niet statisch maar steeds in beweging. Net als bij hinkelen ben je er continue naar op zoek. Om overeind te blijven en om vooruit te komen. Om een nieuwe balans te vinden moet je de bestaande eerst verliezen. Zo is het met alles wat je onderneemt. De ‘Balans in beweging’ check-up van TjitFit is een inspirerende en praktische manier om hierbij de spreekwoordelijke vinger aan je pols te houden.

Balans bewaren doe je door wat voor jou belangrijk is af te stemmen op wat de omgeving van je vraagt. In werk, of wat dan ook. Behoud van dit wankele evenwicht is een hele kunst. Door van tijd tot tijd even stil te staan ontdek je pas hoe stevig je werkelijk staat. TjitFit helpt je bij dit onderzoek. Speels en lichtvoetig. Met denken en doen. Afgestemd op waar je nu staat. Met respect voor waar je vandaan komt en geïnspireerd door waar je naar toe gaat.

Zin in je werk

Elke dag gemotiveerd naar je werk, wie wil dat niet? Maar soms heb je even wat minder zin. Je moet iets doen wat je niet leuk vindt, of je stoort je aan collega’s waarmee je moet samenwerken. Misschien voel je je niet fit, of ben je gewoon met het verkeerde been uit bed gestapt.

Hoe dan ook, iets of iemand zit je werkplezier in de weg. Gelukkig is dit meestal maar van korte duur, of van beperkte omvang. Niets om je druk over te maken. Maar soms blijft het vervelende gevoel hangen. Je werk kost elke dag meer energie dan het oplevert. In dit geval wordt het tijd voor een check-up om weer meer zin in je werk te krijgen.

Tjitte met hart en ziel

Ik ben Tjitte, al mijn hele leven lang. Geboren Fries en genaturaliseerde Twent. Voor mij een sterk fundament waar ik op kan bouwen. Ik ben een gedreven mens en werk is voor mij een belangrijke waarde. Dat heeft me veel gebracht, zowel winst, als verlies. Met TjitFit help ik je graag met jouw onderzoek naar waardevol werk. Hoe drijfveren je balans versterken en minder uit evenwicht brengen. Met hart en ziel, voor minder doe ik het niet.

‘Some periods of our growth are so confusing that we don’t even recognize that growth is happening. We may feel hostile or angry or weepy and hysterical, or we may feel depressed. It would never occur to us, unless we stumbled on a book or a person who explained to us that we were in fact in the process of change, of actually becoming larger, spiritually, than we were before.

Whenever we grow, we tend to feel it, as a young seed must feel the weight and inertia of the earth as it seeks to break out of its shell on its way to becoming a plant. Often the feeling is anything but pleasant. But what is most unpleasant is the not knowing what is happening. Those long periods when something inside ourselves seems to be waiting, holding its breath, unsure about what the next step should be, eventually become the periods we wait for, for it is in those periods that we realize that we are being prepared for the next phase of our life and that in all probability, a new level of the personality is about to be revealed.’

Alice Walker, Living By the Word

Het ongemak van groei

Gebeurtenissen die je balans verstoren hebben de neiging ongemakkelijk te zijn. Toch kan dit ongemak het nodige opleveren, als je tenminste voldoende rust neemt om de balansverstoringen te verwerken. Dit ‘actieve’ herstel levert je dan meer energie op, dan het ongemak heeft gekost.

Net zoals in de sport een goede balans tussen inspanning en ontspanning een positief trainingseffect kan opleveren. Leren is in de eerste plaats een fysiek proces. Daarom wissel ik denken af met doen. Nieuwe inzichten ontstaan door nieuwe ervaringen. Vooral ervaringen die je eerst even uit balans brengen.

Impact = Lading x Frequentie

De impact van een gebeurtenis wordt bepaald door de lading die je er aan geeft en de frequentie waarmee je met deze gebeurtenis te maken hebt. Een positieve uitkomst kan voor een stevige boost zorgen, maar omgekeerd kan het je ook flink belemmeren. Zo kan de impact van dagelijkse sleur je werkplezier behoorlijk in de weg zitten. Maar als deze sleur bij je werk hoort, zal het lastig zijn om op korte termijn de frequentie te veranderen. Je invloed ligt dan bij de manier waarop je met deze dagelijkse werkzaamheden omgaat. Verander je in dit geval de lading, dan verander je de impact. Wat is er eigenlijk zo vervelend? Wat komt er bij jou dan in het gedrang? Welke persoonlijke norm wordt er overschreden? Misschien heb je wel meer last van de gedachte, dan van het werk zelf? Repeterende denkbeelden kunnen net zo goed de lading en frequentie bepalen, als de feitelijke gebeurtenis zelf.

Aanpak en toepassing

In mijn manier van werken staan balans en beweging centraal en dan vooral de manier waarop ze je evenwicht beïnvloeden. Met de Balansplaat onderzoek je de impact van balansverstoringen en de overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen. Door deze tegen het licht te houden creëer je ruimte voor nieuwe denkbeelden. Denkbeelden die beter aansluiten bij wat voor jouw belangrijk is en wat de omgeving van je vraagt. In je werk en in je leven.

De ‘Balans in beweging’ check-up van TjitFit is goed in te passen in een vorm die voor jou het beste werkt, bijvoorbeeld als:

workshop vitaliteit

Vitaliteit is een abstract begrip. Met de Balansplaat beleef je tijdens de workshop kort en krachtig de impact van balans in je werk. Een speelse en inspirerende manier om vitaliteit meer betekenis te geven.

module programma

Een dagdeel of dagvullend programma biedt extra ruimte om de ervaringen met de Balansplaat verder te verdiepen. Bijvoorbeeld hoe balansverstoringen persoonlijke groei kunnen genereren en wat dit voor jou concreet betekent.

 loopbaanbegeleiding

Herhaling versterkt een duurzaam leereffect. Als onderdeel van loopbaanbegeleiding biedt coaching daarvoor de gelegenheid. Zo vergroot je de impact van het werken met de Balansplaat.

TjitFit Balans in beweging
Tjitte Dijkstra
06 53 48 92 67
Klik hier voor contact met TjitFit

LinkedIn

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
OnderNAP

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
SIMPLgaming

TjitFit Balans in beweging
Tjitte Dijkstra
06 53 48 92 67
Klik hier voor contact met TjitFit

LinkedIn

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
onderNAP

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
SIMPLgaming

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
OnderNAP

TjitFit Balans in beweging
is supporter van
SIMPLgaming

Balans in beweging

ontwerp en realisatie: tjeerdwillemdroogers.nl